Facebook

22 feb 2019
#VSŽ?

Prečo vlastne oslavujeme 17. november?

17. november sa väčšine ľudí spája s nežnou revolúciou. Tento dátum, ktorý dnes oslavujeme ako Deň boja za slobodu je však zároveň Medzinárodným dňom študentstva. Stal sa ním na počesť udalostí, ktoré sa odohrali v Prahe v roku 1939. Pozri si epizódu zo série Slavné dny.

Škola, Slider

Veľké porovnanie: Promovať na verejnej alebo súkromnej univerzite?

Na Slovensku vo všeobecnosti  panuje názor, že na súkromných vysokých školách si ľudia v podstate „kupujú“ titul. Na druhej strane však treba povedať, že súkromné školy poskytujú inovatívne študijné programy a tiež progresívne formy štúdia. Aj v tomto prípade teda platí, že pri rozhodovaní treba odhodiť predsudky a objektívne sa pozrieť na plusy i mínusy obidvoch typov škôl. Na názor sme sa opýtali troch študentiek, Janky, Silvie a Antónie, ktoré  majú s oboma druhmi škôl osobné skúsenosti.