Slovensko plánuje opustiť takmer štvrtina vysokoškolákov: Toto sú najčastejšie dôvody!

Takmer štvrtina slovenských vysokoškolákov (23,4 percenta) plánuje po skončení štúdia opustiť SR na viac ako rok alebo natrvalo.


Ďalších 12 percent sa zamýšľa odísť na kratší čas. Vyplynulo to z výskumu emigračných zámerov študentov vysokých škôl a s tým súvisiacich sociálno-psychologických faktorov. Do výskumu sa na Slovensku od minulého roka zapojilo 18 univerzít a 489 študentov rôznych odborov a ročníkov. Projekt realizuje Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Opustiť Slovensko neplánuje 23 percent vysokoškolákov, 36 percent sa v danom smere ešte nerozhodlo a päť percent nad odchodom zo Slovenska dosiaľ neuvažovalo.

Slovákov láka zahraničie (Zdroj: pexels.com)

„Študentov do zahraničia lákajú predovšetkým kariérne príležitosti, možnosť precvičiť si jazyk a aj možnosti kvalitnejšie vzdelania. Naopak faktory, ktoré ich najviac odrádzajú od odchodu, sú najmä silné sociálne väzby v domovine, jazyková bariéra a obavy zo straty bezpečia a istoty,“ uviedla pre novinárov riešiteľka projektu Marta Kulanová.

Odchod do zahraničia plánujú skôr muži – dlhodobý pobyt má v úmysle 32 percent, u žien je to 21 percent. Vzhľadom na miesto štúdia majú dlhodobejšie emigračné zámery najviac študenti z univerzít na strednom Slovensku (dlhodobo 26 percent), nasleduje západ krajiny (24 percent) a východ (21 percent). „Bolo zistené, že z východu Slovenska chcú odísť najviac tí, ktorí už študujú na západe Slovenska,“ doplnila Kulanová.

Až 12 percent Slovákov zamýšľa odísť na kratší čas (zdroj: pexels.com)

Výskum tiež potvrdil, že emigračné zámery súvisia aj s rizikovým správaním študentov, najmä v prípade žien. Napríklad vysokoškoláčky, ktoré pravidelne fajčia a mali viac sexuálnych partnerov, sú skôr ochotné emigrovať. Projekt je súčasťou medzinárodného skúmania emigračných zámerov vysokoškolákov na univerzitách aj v Českej republike, Litve, Belgicku, Bulharsku, Maďarsku a na Ukrajine.

Zdroj: TASR

Patrícia Kršková
Sleduj nás na Facebooku

Podobné Príspevky

Diskusia o tomto post