Skleníkové plyny zaraďujeme do kategórie plynov, ktoré spôsobujú jeden z najvážnejších ekologických problémov modernej doby, a tým je globálne otepľovanie.