Hádžete doma všetok odpad – papier, sklo, plasty do jedného koša? Tak to žijete sto rokov za opicami. Ak aj naďalej chcete voľne dýchať, piť čistú vodu a nie ste stotožnení so skládkami za mestom, zmente svoj štýl a začnite triediť odpad. Veď je to predsa tak jednoduché!