Mimovládna organizácia opäť vytvorila rebríček slobody. Výraznejšie sme klesli.