Kežmarok je starobylé kráľovské slobodné mesto. V roku 1269 uhorský kráľ Belo IV. udelil spišským Sasom mestské privilégia a tak vzniklo mesto Kežmarok. Je klenotnicou historických pamiatok. Medzi najvzácnejšie historické pamiatky patria:1. Kežmarský hrad
Jeden z mála mestských hradov na Slovensku. Dnes mestské múzeum, v lete na nádvorí filmový festival.
2. Paulínsky kostol
Zaujímavosťou je, že sa nachádza v radovej zástavbe, jedna z mála barokových stavieb na Spiši.
3. Drevený Evanjelický artikulárny kostol
Kultúrna pamiatka UNESCO. Pre svoju akustiku využívaný na koncerty, pre svoju výzdobu často využívaný filmármi ( Perinbaba).
4. Evanjelické Lýceum a lyceálna knižnica
Najväčšia školská historická knižnica na svete.
5. Nový Evanjelický kostol
Výnimočný eklektický sloh, pôvodne to mala byť mešita, nachádza sa v ňom hrobka I. Thököly.
6. Bazilika sv. kríža s renesančnou zvonicou
Najväčšia a najstaršia renesančná zvonica na Spiši, tento typ sa vyskytuje iba na Spiši.
7. Mestská radnica
Jej kuriozitou sú stavebné slohy: gotický, renesančný, klasicistický.