Most prepájajúci tri regióny je už roky v dezolátnom stave a hrozí jeho úplné uzavretie.