Už niekoľko rokov prebieha v spoločnosti diskusia o zrušení štátnic. Rozhodli sme sa preto zistiť, ako to vlastne je.Téma ohľadom zrušenia štátnic sa stále rieši čoraz viac a viac a študenti stále nevedia či sa majú tešiť, alebo nie. Minister školstva Eugen Jurzyca v roku 2011 povedal: ,,Študent bude môcť ukončiť štúdium len obhajobou. Rozhodli sme sa tak preto, že je to trend vo svete. Naviac, študenti sú väčšinou preskúšaní z toho istého. Všetci vieme, že študent sa na štátnice pripravuje niekoľko týždňov, naučí sa všetko naspamäť a o dva-tri týždne to zabudne. Takto rýchlo získané fakty mu v živote nepomôžu.“

A potom bola téma umlčaná a nebolo ku nej nič povedané. Až koncom roka 2016, keď opäť začali riešiť zrušenie štátnych skúšok. Hovorkyňa ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu Slovenskej republiky, ktorá reprezentuje súčasného ministra nám vysvetlila, ako to v skutočnosti je.
,,Štátne skúšky (štátnice) na vysokých školách neboli zrušené. Podľa zákona o vysokých školách jednou z podmienok na úspešné absolvovanie štúdia je vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok, medzi štátne skúšky patrí aj obhajoba záverečnej práce,“ objasnila situáciu hovorkyňa Emília Paleníková.

Čo si o zrušení štátnic myslia študenti:

ROMANA (20), Univerzita veterinárneho lekárstva: „Áno máme štátne skúšky a myslím si, že by mali byť zrušené, pretože to zbytočne zaberá čas a vedomosti študenta sa aj tak ukážu na diplomovej práci.“

Zdroj: Archív Romana

JAKUB (22), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka: „Štátnice na našej škole sú. Myslím si, že by mali byť zrušené, pretože to z čoho sú štátnice sme už predsa skúšky robili. Robíme ich počas celého semestra, každý rok.

FILIP (21), Univerzita Komenského, katedra filozofie: „Na našej škole nie sú štátne skúšky, teda aspoň tak nám to bolo povedané. A keďže ich nemáme, nemyslím si, že môžem mať objektívny názor, ale verím, že mnohým by to určite pomohlo a uľahčilo štúdium keby boli zrušené, ale či je to nevyhnutne dobré, tak to si nemyslím. Nakoľko záleží od toho čo daný študent študuje.“

Zdroj: Archív Filip

GABIKA (20),  Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave: „Štátne skúšky máme. Nemyslím si, že by mali byť zrušené, pretože keď niekedy vidím ako to funguje na skúškach, tak v takomto prípade by mali diplom buď len profesorovi obľúbenci, alebo ľudia, ktorí podvádzajú a nebudú mať dôvod sa to reálne učiť.“

MÁRIA (21), Trnavská univerzita, Právnická fakulta: „Štátnice máme. Podľa mňa by sa mali štátnice zrušiť, pretože na právnickej fakulte sa toho učíme veľmi veľa, každý semester máme niekoľko skúšok, kde sa musíme naučiť aj cez 200 strán, len na jeden predmet a myslím si, že na štátniciach budú požadovať to isté čo sa učím teraz, čiže z tohto hľadiska je zbytočné ich mať, keďže skúšky absolvujem počas semestrov.“

Zdroj: archív Mária