V rámci mobility v oblasti vzdelávania a stáží sa vlani cez program Erasmus+ do 338 projektov zapojilo 11 184 účastníkov.Celkovo využili granty vo výške viac ako 19 miliónov eur. TASR o tom informovala vedúca tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Jana Cappello. ,,Najviac študentov a pracovníkov z vysokých škôl na Slovensku posielali do zahraničia v rámci programu Erasmus+ Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,“ vymenovala Cappello. Medzi najčastejšie hostiteľské krajiny Slovákov patrila Česká republika, Poľsko a Španielsko.

Zo Slovenskej republiky využilo program na štúdium alebo stáž v zahraničnej firme v akademickom roku 2015/2016 spolu 3849 ľudí. Naopak, na Slovensko takto v minulom akademickom roku prišlo podľa slov Cappello 1992 študentov a stážistov. V rámci celej Európy zaznamenal program Erasmus+ vlani rekordný rok. ,,EÚ investovala 2,27 miliardy eur na podporu mobilít 725 000 Európanov, ktorí prostredníctvom grantu mohli študovať, vyučovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí,“ uviedla Cappello.Erasmus

Najviac účastníkov na mobility vysiela Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi krajiny s najväčším počtom prijatých účastníkov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. V tomto roku oslavuje program Erasmus 30. výročie svojho vzniku. V rámci osláv sa počas roka v 44 krajinách uskutočnilo viac ako 1900 podujatí. Tohtoročnou novinkou je aj mobilná aplikácia Erasmus+, ktorú si od spustenia v júni stiahlo už viac ako 22 000 používateľov.

Zdroj: TASR