Boli sme súčasťou Samovej ríše, Veľkej Moravy, Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska a nakoniec Československa. 1. januára 1993 vznikla samostná Slovenská republika. Tento rok oslavuje svoje 25. výročie. A kam sa posunula v odbore školstva? 

Slovensko 25 rokov