Aj 70. rokov po skončení 2. svetovej vojny narastajú vo svete prejavy antisemitizmu, preto by sme nemali zabúdať na hrôzy holokaustu. Práve otvorenie prvého slovenského Múzea holokaustu v Seredi má byť takýmto mementom a zároveň približuje bolestivú minulosť Slovákov. Na tomto mieste bolo počas druhej svetovej vojny väznených niekoľko tisíc Židov.Obytné baraky v Seredi, Foto SNM – Múzeum židovskej kultúry

Tábor v Seredi predstavuje jediný zachovaný pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. V máji 2009 bol  vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V rámci múzea vzniklo vzdelávacie centrum pre študentov, pedagógov a verejnosť . Múzeum je pre verejnosť otvorené od nedele do štvrtka od 9.00 do 16.00.

areál bývalého koncentračného tábora, foto SNM - Múzeum židovskej kultúry
Areál bývalého koncentračného tábora. Foto SNM – Múzeum židovskej kultúry.

Tábor v Seredi mal slúžiť ako pracovný tábor, v ktorom by pracovali Židia vyradení z verejného hospodárskeho života. Stolárska dielňa bola strategickým podnikom v tábore. Väzni pracovali aj v zámočníckej dielni a v prevádzke na výrobu betónového tovaru. Ženy v krajčírskej dielni šili čiapky, rovnošaty, bielizeň a pracovné plášte. Expozícia, ktorá pripomenie ubytovanie väzňov a prácu v dielňach sa pripravuje.

stolárska dielňa, foto SNM - Múzeum židovskej kultúry
Stolárska dielňa. Foto SNM – Múzeum židovskej kultúry.

V tábore väznili celé rodiny, mnohí sa už nikdy nevrátili domov. Zo Serede do vyhladzovacích táborov odišlo 11 transportov. V nich sa nachádzalo vyše 11 tisíc ľudí.

mená nevinných, ktorí zomreli alebo boli transportovaní na toto miesto, foto SNM - Múzeum židovskej kultúry
Mená nevinných, ktorí zomreli alebo boli transportovaní na toto miesto. Foto SNM – Múzeum židovskej kultúry.
prejav antisemitizmu, foto SNM - Múzeum židovskej kultúry
Prejav antisemitizmu, Foto SNM – Múzeum židovskej kultúry.

Expozícia je v prvom rade mementom všetkých obetí holokaustu na Slovensku a s dôrazom na tých, ktorí boli väznení priamo Seredi. No okrem toho má aj ďalšie rozmery. „Je miestom, kde môžu potomkovia obetí nájsť posledné zmienky o svojich predkoch, ale aj miestom, ktoré predstavuje jeden z najdôležitejších odkazov pre budúce generácie bez ohľadu na rasu či náboženské vierovyznanie: ľudstvo nesmie dopustiť, aby sa história zopakovala“, dodáva M. Korčok vedúci seredského múzea.

osobné predmety sú súčasťou expozície, foto L. Brezovská
Osobné predmety sú súčasťou expozície, foto L. Brezovská