Sú vysokoškoláci, v ktorých sa ukrýva veľký potenciál. Niektorí sú mimoriadne aktívni a už počas školy menia okolité prostredie k lepšiemu. Tak ako študenti z občianskeho združenia Trojsten. Akým rozličným projektom sa venujú?Trojsten je občianske združenie, ktoré funguje ako vzdelávacia platforma. Tvorí ho približne 70 vysokoškolákov, ktorí sa už počas strednej školy zúčastňovali medzinárodných súťaží a niekoľko z nich študujú aj na špičkových univerzitách v zahraničí. Väčšina študentov je však z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK).

 

Trojsten
Pestrá paleta aktivít Trojstenu. Okrem matematiky a fyziky aj hry a šport. (Zdroj foto: Matej Badin)

Títo študenti vymýšľajú kreatívne úlohy, hry a hlavolamy na podnietenie detskej zvedavosti, tvorivosti a logického myslenia. Koncept mimoškolského vzdelávania, ktorý Trojsten ponúka, výrazne prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií stredoškolákov i samotných organizátorov.

„Okrem troch korešpondenčných seminárov organizujeme množstvo ďalších akcií, pričom ich je za rok približne 30. Vznikli sme ako občianske združenie prirodzeným vývojom jednotlivých seminárov v matematike, fyzike a informatike v roku 1994. Aj kvôli tomu, aby sme vedeli efektívnejšie vykonávať naše priority, medzi ktoré patrí popularizácia vedy, výchova a vzdelávanie nadanej mládeže v oblasti matematiky, fyziky a informatiky,“ uvádza člen Trojstenu Matej Badin.

Všetky aktivity Trojstenu robia vysokoškoláci dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Aj napriek tomu, že štúdium na FMFI UK nie je práve najľahšie, členovia Trojsten s ním väčšinou problém nemajú, pretože oproti spolužiakom získali výrazný náskok. Mnohým z nich sa úspešne darí „nadbehnúť si“, takže môžu skôr absolvovať prednášky z vyšších ročníkov.

občianske zruženie trojsten
Na jednom z letných sústredení. (archív Trojsten)

Trojsten organizuje korešpondenčné semináre v matematike (KMS), fyzike (FKS) a informatike (KSP) pre žiakov stredných a základných škôl (UFO a Prask). Pre najlepších z nich pripravujú týždňové sústredenia dvakrát do roka v každom seminári.

[alert type=“warning“ main_text=“Seminárov Trojstenu je spolu päť. Tri stredoškolské a dva pre základné školy – informatický Prask a fyzikálny UFO. Každý seminár má svoju špeciálnu kategóriu a pripravuje špičkových ľudí. Matematický má podobu samostatného medzinárodného seminára (iKS) a rovnakou cestou sa vydáva aj fyzikálny (FX). Okrem toho, organizujú jednodňové súťaže Matematický Náboj a Fyzikálny Náboj, a Náboj Junior určenej pre základné školy. Tieto súťaže za 18 rokov rozšírili aj do ďalších piatich krajín strednej Európy. Pripravujú aj odborné a popularizačné aktivity – série populárnych prednášok Klub Trojstenu a Akadémia Trojstenu, či jarné, letné a jesenné školy vo fyzike a programovaní. Ich aktivít sa každoročne zúčastní viac ako tisíc účastníkov.“ show_close=“false“]

„Počas nášho fungovania sa občas stretávame aj s prekážkami. V minulosti sme narážali na problém s financovaním. Hlavne po tom ako štátne agentúry (APVV a IUVENTA) prestali podporovať takéto aktivity. Tieto problémy sa nám podarilo preklenúť vďaka podpore zo strany FMFI UK a spoločnostiam Eset a PosAm, ktoré si uvedomujú zodpovednosť za stav školstva na Slovensku a prípadné benefity prameniace z množstva šikovných mladých ľudí na trhu práce. Ďalšie problémy, ktorým čelíme, vyplývajú z bežného fungovania, ktoré sú celkom normálne pre organizácie takejto veľkosti. Myslím, že sa nám ich darí riešiť veľmi rýchlo a celkovo sa posúvame obrovskými krokmi vpred,“ uvádza člen Trojstenu Matej Badin.

V našich ďalších dieloch o študentoch, ktorí založili občianske združenia, si postupne predstavíme ďalšie skvelé projekty. Je sa na čo tešiť.