Edukačno-podporný projekt Aj ty máš šancu!, ktorý pomáha rómskym študentom dostať sa na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, podporí od nového školského roka Nadácia ESET.Informuje o tom stránka Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktoré sa s EUBA venuje projektu už tretí rok. „Grant z nadácie nám umožní nielen rozšíriť prípravu na prijímacie skúšky, ale najmä sa zamerať na podporovanie záujmu rómskych študentov a študentiek o EUBA,“ uviedla pre TASR Jarmila Lajčáková. Vysvetlila, že práve neformálne besedy, stretnutia so študentmi a ich rodičmi môžu výrazne prispieť k záujmu nadaných Rómov o štúdium ekonómie.

„Študenti často nemajú odvahu ísť študovať do Bratislavy, nemajú predstavu, ako je to s možnosťami získať sociálne štipendium alebo internát,“ dodala. Práve CVEK sa prostredníctvom grantov stará o asistenciu pre študentov, ktorej súčasťou je napríklad príprava administratívnych podkladov súvisiacich s prihláškou na štúdium, žiadosťou o ubytovanie či štipendium.

Za umiestnenie škola vďačí rozmanitým aktivitám (zdroj: pexels.com)
Súčasťou asistencie je aj príprava administratívnych podkladov (zdroj: pexels.com).

V prvom roku pomohol projekt zaradiť sa medzi poslucháčov EUBA štyrom mladým Rómom. Dve dievčatá a dvaja chlapci z okresov Michalovce, Bardejov a Komárno budú od školského roka 2016/2017 už druhákmi na Fakulte podnikového manažmentu a Fakulte hospodárskej informatiky. V predchádzajúcom školskom roku sa do programu prihlásili štyria študenti. „Vzhľadom k nedostatočnej predchádzajúcej príprave z matematiky však žiaľ v príprave vytrvali len dvaja kandidáti a na prijímacích skúškach uspela iba jedna študentka,“ informovala Lajčáková.

„Na druhej strane, ide po prvýkrát o študentku z marginalizovaného prostredia, ktorá navyše prijímacie skúšky urobila veľmi slušne, takže je to veľký úspech,“ zhodnotila zástupkyňa CVEK-u.
Lajčáková takisto ocenila dobrovoľnú pomoc iránskeho učiteľa angličtiny Masouda Motlagha, ktorý žije so svojou rodinou na Slovensku. Motlagh pomáhal doučovať rómskych študentov, ktorí nastúpili na EUBA. „Študentov učil bezplatne, pretože podľa jeho vyjadrenia považuje Slovensko za svoj druhý domov a chce prispieť komunite, v ktorej žije,“ uviedla Lajčáková.

Zdroj: TASR