„Levitácia / Reklama na ľad“ je názov novej výstavy študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorú pripravila na začiatok letného semestra fakultná Galéria Ľudovíta Hlaváča.Výstava predstavuje študentské práce, ktoré prelamujú priestor bežného vnímania reklamy a funkcie reklamy ako obsahového a formálneho monolitu. Priestor média fotografie a reklamnej fotografie predstavujú jednotliví autori ako priestor emocionálnej šachovnice, rôznorodosti a vizuálnej diverzifikácie, ktorá vychádza z autenticity a originality autorstva. Problém autenticity autora sa v histórii fotografie považuje za jeden z určujúcich ideálov, a to nielen v oblasti vizuálneho umenia, reklamy, ale aj všeobecnej kultúry a kultúrnosti. V prípade reklamy a vizuálneho umenia sa zvlášť polemizuje o vzťahoch etiky, normatívneho ideálu estetiky a individuálneho sebaobjavovania a sebautvárania. Funkcia a zmysel zadávania tém má tak edukatívny a poznávací charakter, ktorý rozvíja percepčné schopnosti mladých ľudí, tvorivé a kritické myslenie.

Fotografie na výstave boli vytvorené v rámci predmetu Reklamná fotografia a dizajn na FMK UCM v Trnave pod vedením pedagógov doc. Mgr. Art. Jozefa Sedláka a Mgr. Andrei Boldišovej v akademickom roku 2015/16.

Otvorenie výstavy sa uskutoční v utorok 1.3.2016 o 15.00 hod. v priestoroch Galérie Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ul. č.3 v Trnave. Výstava potrvá do 30.3.2016.