Dobré vzťahy sú základom fungovania v živote každého človeka. Vzťahy sa začínajú vytvárať v rodine a následne sa prenášajú ďalej do školy,do práce aj do každodenného života. V škole a v práci obyčajne trávime väčšinu svojho času a preto sú podmienky a atmosféra na týchto miestach veľmi dôležité.Toto sú základné dôvody, pre ktoré sa vedenie Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu v Nitre na Levickej ulici, rozhodlo zorganizovať prednášku na tému ŠIKANOVANIE. Podujatie sa uskutoční 12.decembra 2019 v telocvični školy.

Prednášku bude viesť renomovaná psychologička z Univerzity Komenského v Bratislave,PhDr.Alena Novotná, spoločne s dvoma členmi policajného zboru v Nitre, kapitánom JUDr.Martinom Dedičom a poručíčkou Mgr.Janou Veselou. Pozvaní sú aj ľudia, ktorí zažili alebo boli svedkami šikany vo svojom živote.

Súčasťou prednášky bude aj názorná ukážka ako šikanovanie prebieha a do akých rozmerov môže narásť ak sa včas nezastaví. Po prednáške a predstavení bude priestor na otázky a diskusiu. V prípade záujmu bude možné dohodnúť aj osobné konzultácie s prednášajúcimi. „V našej škole sme ochotní pomáhať s riešením problémov všetkými dostupnými prostriedkami,“vyhlásila pani riaditeľka Mgr.Alena Panisová.