A je to tu. Čas, kedy sú všetci v pozore, aby nikto nezabudol podať daňové priznanie.Táto povinnosť sa však netýka iba samostatne zárobkovo činných osôb, či právnických osôb, ale aj nás študentov, ktorí by mali teraz zbystriť svoju pozornosť. Daňové priznanie typu A je povinný podať každý jeden študent, ktorého príjem z odpracovaných hodín za rok presiahol zákonom stanovený zdaniteľný príjem a to 1 901,67 €. 

Ak študent v roku 2015 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy nižšie ako 1 901,67 eura a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie, čím mu vznikne daňový preplatok. Tento daňový preplatok mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Pozor na to, aby ste v priznaní uviedli vaše správne číslo účtu.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Čo ak ste pracovali v zahraničí? 

Všeobecné pravidlo uvedené v zmluvách určuje, že príjmy zo zamestnania sa zdania v štáte skutočného výkonu činnosti teda tam, kde ste brigádu vykonávali. Takže ak rezident vykonával závislú činnosť v zahraničí (napr. v Českej republike u českého zamestnávateľa), príjem za túto činnosť je podľa zmluvy zdaniteľný v zahraničí. Spôsob zdaňovania a výšku dane v tomto štáte následne vymedzujú vnútroštátne právne predpisy platné v danom štáte.

work and travel USA slovensko

To, že príjem zo zamestnania v zahraničí podľa zmluvy zdaňuje štát, kde sa závislá činnosť vykonáva, nezakladá dôvod, že tento príjem rezident SR nemusí priznať v daňovom priznaní podanom v SR. Rezident SR má povinnosť uviesť tento príjem (aj napriek tomu, že bol zdanený v zahraničí) v daňovom priznaní podanom v SR. Na zabránenie dvojitého zdanenia tohto príjmu sa uplatní buď metóda vyňatia príjmov, alebo metóda zápočtu dane a to podľa toho, akú metódu stanovuje príslušná zmluva (v prípade jej existencie).

Pre niektorých študentov  môže byť demotivujúcou skutočnosť, že radosť z vlastného zárobku a získania práce zmizne s obavami z odvodu dane. Nie všetci sú dostatočne a správne informovaní ako podať daňové priznanie, kedy a ako ho vyplniť. Pomôže vám stránka študentské financie, kde sa dozviete všetko potrebné a kde sa dokonca dá priznanie vyplniť za pomoci softvéru veľmi jednoducho.

Aká je skutočnosť ?

Ak si to máme porovnať s inými krajinami Slovensko sa nemá čím chváliť. Ako príklad by som uviedla Spojené kráľovstvo. Slovenka študujúca a pracujúca popri škole v škótskom meste Aberdeen sa vyjadrila, že to tam majú po stránke platenia daní veľmi slušné. Nemusí platiť žiadne dane, aj keď jej plat zatiaľ neprevýšil stanovenú čiastku  cca 40 000 libier. Ak by počas roka zarobila okolo 42 000 libier zdanila by iba  tých prevyšujúcich 2000. Ako študentka však nemusí platiť ani daň za ubytovanie, ako to máme u nás.

Ďalší prípad je študent pracujúci v Spojených štátoch amerických, ktorý už len tým že študuje získava daňovú výhodu. Platí daň nižšiu, ako ostatní a od platenia sociálneho poistenia je oslobodený. Treba však spomenúť, že peňaženky amerických študentov do veľkej miery obťažujú horibilné študentské pôžičky.

Určite by sa našlo ešte mnoho prípadov, kedy by sa vyjadrili študenti z rôznych kútov sveta, že sa im tam oplatí nielen žiť, ale aj pracovať a platiť dane. Tak sa poponáhľajte a nezabudnite si to svoje podať do konca marca, čas sa kráti.