Beznádej vo vymožiteľnosti práva, nespravodlivosť a nedôvera v politikov oslavujú na Slovensku 19. výročie zakorenenia v spoločnosti.