Akademický senát Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave si 6. 12. zvolil novú dekanku na nasledujúce funkčné obdobie. Jedinou kandidátkou bola docentka Ľudmila Čábyová.