Posledné voľby do NR SR ukázali, že demokracia sa ľudom nedáva len tak, treba ich v nej vychovávať. Príkladom sú mladí ľudia, ktorých v školách nevychovávajú k narábaniu s demokraciou.