Každá generácia detí je veľmi špecifická a má vlastné záujmy, záľuby a hry. My sa dnes pozrieme na niekoľko pamätihodných hier dominujúcich najmä na prelome 80. a 90. rokov.