Ak poznáte príslovie, keď vás vyhodia dverami príďte oknom, tak v prípade bývalého dekana Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity  docenta Tomáša Lengyelfalusyho to platí dvojnásobne.