Ak budete inkriminovaný text čítať na mobile, dozviete sa úplne niečo iné než ak si ho rozkliknete na počítači. Príbeh o tom, ako fungujú neoznačené zavádzajúce reklamné články.