Učenie je pre väčšinu ľudí nudný proces a hlavne počas skúškového obdobia postupne klesá motivácia. Lozanovova metóda je však o niečom inom. Sledovali sme študentov práva, ktorí ju využívajú každé skúškové.