Mauglí existuje. Nie je to však chlapec, ale dievčatko menom Tippi Degré.