Červený kvet a bonboniéra ako darček na MDŽ? „Nie ďakujeme,“ hlásia ženy po celom svete žiadajúc o rodovú rovnosť.