Depresia je v dnešnej dobe už pomerne časté ochorenie. Ako vplýva na človeka a na jeho osobnosť? V ktorom období je to najťažšie?