V rámci mobility v oblasti vzdelávania a stáží sa vlani cez program Erasmus+ do 338 projektov zapojilo 11 184 účastníkov.