S neetickou reklamou sa ako spotrebitelia stretávame pomerne často. Ktorá reklama je ale skutočne v rozpore s etickým kódexom? Nie sme niekedy len my, spotrebitelia, príliš sentimentálni? Vieme posúdiť, kedy je hranica citlivosti prekročená?