O uplatnení jednotlivých študijných odborov, rozmýšľa nejeden mladý človek. Vďaka nedávno spustenému portálu, si žiaci na základe niekoľkých kritérií, dokážu zistiť aké sú ich šance na trhu práce.