Tiersen, Einaudi, Zimmer a ďalší. Ktorému z vás tieto mená niečo hovoria?