Prečo nestaviame veterné elektrárne tak ako naši západní susedia? Sú vôbec dôležité pre našu budúcnosť? Aj na tieto otázky sme dostali odpoveď v rozhovore o obnoviteľných zdrojoch na Slovensku.