Začiatkom roka 2018 by malo na Zemi žiť už takmer 7,6 miliardy ľudí.