Narukoval do vojny, keď mal 19 rokov. Zúčastnil sa nielen na Slovenskom národnom povstaní, ale i na oslobodení mesta Púchov.