Hlavnú cenu Grand Prix piateho ročníka súťaže Slovak Press Photo po dvoch hodnotiacich dňoch odborná porota rozhodla udeliť Ivanovi Holubovi za fotografiu Večera.