Absolventi stredných škôl, ktorí neuspeli na prijímacích skúškach na vysoké školy, sa mohli do 31. júla prihlásiť na pomaturitné štúdium.