Ak aj po prečítaní a vypočutí si 100-viek správ o voľbách prezidenta 2019 stále nemáte jasno, ponúkame vám trochu odlišný pohľad na situáciu. Ja a Michal, ako mladí ľudia, študenti a zároveň začínajúci žurnalisti, sme sa rozhodli venovať tejto téme. Ponúkame vám sumár najdôležitejších informácií a názory na celú túto udalosť.