Počujete kúsok melódie známej piesne a vzápätí sa vám vybaví jej text či tvár interpreta. Rovnaký vplyv na vaše podvedomie sa snažia mať značky.