Vo vyhladzovacom tábore Sobibor zomrelo 25 000 slovenských Židov. Deportácia a smrť v plynových komorách by hrozili ďalším tisícom, ak by nedošlo k povstaniu, ktoré zorganizoval Alexander Pečerský a jeho druhovia v tábore.