Už niekoľko rokov prebieha v spoločnosti diskusia o zrušení štátnic. Rozhodli sme sa preto zistiť, ako to vlastne je.