Čoraz viac mladých ľudí chce pomáhať. Chýba im možnosť sebarealizácie, túžia zmeniť zaužívaný spôsob života, môže ich k tomu viesť aj ťažký životný údel.