Slovenka Lucia sa rozhodla študovať v zahraničí. V tomto rozhovore sa zdôverila so svojím príbehom, ktorý prežila na Cypre. Porozprávala prečo sa rozhodla odísť do zahraničia, a prečo, napriek skvelým kariérnym ponukám, sa napokon vrátila domov.