Organizátori každoročnej vernisáže Young Art Show tentoraz prekvapili usporiadaním finisáže.