Viac ako 40 výstav si do Danubiany Meulensteen Art Museum od septembra 2014, keď v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR začala fungovať ako nezisková organizácia, prišlo pozrieť 100 000 návštevníkov.