Aj tento rok sa na Smolenickom zámku v dňoch 6. – 7. novembra 2018, koná pätnásty ročník najväčšej vedeckej konferencie o marketingu a médiách – Marketing Identity, ktorá tohtoročnou témou – Digital Mirrors, upriami pozornosť aj na otázku, do akej miery je virtualita odrazom reality.