Aj tento rok si druháci na FMK môžu zvoliť zameranie svojej bakalárskej práce, ktorá je dôležitou súčasťou štátnic. Proces netreba podceniť, lebo vlastná téma, ktorá vás baví a má pre vás zmysel, sa píše o polovicu rýchlejšie.Súčasní tretiaci síce budú bakalárske práce odovzdávať až 21. júna 2019, no študenti druhého ročníka by už mali rozmýšľať nad výberom vhodnej témy pre tú svoju. Veľa času im totiž neostáva.

Najvhodnejší čas, kedy študent môže ovplyvniť výber vlastnej témy, je druhá polovica zimného semestra. Pokiaľ ste sa zobudili až teraz, treba sa poponáhľať. V súčasnosti majú študenti už len veľmi málo času na dohodnutie témy. Pedagógovia musia totiž svoje návrhy tém zaslať na schválenie vedúcim katedier do 15. januára. Dôležité je kontaktovať školiteľa a predstaviť mu svoj návrh. Každý odbor má iného školiteľa, a preto je dobé zistiť si, na koho sa máte obrátiť.

Koordinátorka z odboru Aplikované mediálne štúdiá (AMES), doktorka Lenka Rusňáková, študentom radí, aby čo najskôr tému prekonzultovali. V prípade, že im zodpovedná osoba návrh schváli, napíše im ju do AIS-u aj s anotáciou.

Zdroj: unsplash.com

„Nie je veľmi vhodné navrhovať si tému „ad hoc“, a teda až po momente zverejnenia tém BP v AISe. Aj to sa síce dá, ale predchádzajú tomu dlhé administratívne úkony, ba čo viac, školitelia už nemusia mať v úvodzovkách voľné miesto“, radí Rusňáková.

V prípade, že tému si nechcete sami navrhnúť, zostáva možnosť už len z výberu. Ten poskytne škola na prelome januára a februára. Na každého študenta pripadne jedna originálna téma. Tesne pred výberom by ste mali byť v strehu, aby ste si mali naozaj z čoho vyberať a neostala pre vás téma, nad ktorou budete krútiť hlavou.

Doktorka Rusňáková študentom radí, aby sa s otázkami týkajúcimi sa písania záverečných prác obracali na pedagógov vyučujúcich seminár k záverečnej práci I. K téme bakalárok sa vyjadril aj študent Filip, ktorý na bakalárke už pracuje. Vybral si  tému Návrh a realizácia propagačného videa na vybraný produkt.“

„Budem robiť reklamu na náš basketbalový klub, ktorý máme v Pezinku. Keďže som v ňom tréner a aj som zaňho dlhé roky hrával, je to prostredie, ktoré poznám, a preto mu chcem pomôcť a prilákať nové deti na basketbal,“ vysvetlil Filip, ktorý taktiež tvrdí, že veľa tretiackych predmetov a seminárov je orientovaných práve na spomínanú prácu.

Priznáva, že zo začiatku mal problém pochopiť obsah teoretickej časti práce, no už na nej pilne pracuje. Prácu píše priebežne. Na jar plánuje začať s natáčaním samotnej reklamy. „Potrebujem si to premyslieť, vytvoriť scenár a hlavne osloviť do toho chalanov z klubu. Ale určite sa budem snažiť použiť čo najviac vecí, ktoré som sa naučil,“ dodáva Filip.