Trojica fotografov Jozef Sedlák, Petra Cepková a Peter Lančarič sa pri príležitosti osláv 20. výročia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodli vystaviť svoje diela v galerijných priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave.Pedagógovia Fakulty masmediálnej komunikácie postupne od 17.10. až do 12.12.2017 predstavia svoje diela na troch samostatných autorských výstavách. Projekt symbolizuje spoločné logo “3/20”, ktoré vyjadruje koncept troch autorov k 20. výročiu univerzity pod kurátorským ​​vedením ​​známej ​​​teoretičky ​​umenia​​​ PhDr.​​ Kláry ​​Kubíkovej​.

Peter Lančarič (1989), najmladší z trojice fotografov, prezentuje výstavný koncept fotografií s názvom ​„​Ešte niečo, alebo všetko…”. ​Vernisáž výstavy ​sa uskutoční 17.10. 2017 o 16:00 v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave. Výstava potrvá do 14.11.​​2017.

Zdroj: Peter Lančarič

„Vystavené fotografie sú krátkou ukážkou z pripravovanej autorskej publikácie, ktorá nesie rovnaký názov ako výstava. Vznikali v rokoch 2011 až 2016 počas štúdia na vysokej škole. Bolo to obdobie života, kedy som sa prvýkrát snažil porozumieť sám sebe viac analyticky. Na svet som začal nazerať skrz teóriu umenia a filozofiu. Tieto fotografie sú premenlivými bodmi zachytenými v neistej dobe. Tvoria intímnu a introspektívnu sebareflexiu. V symbolickej rovine vypovedajú o smiechu, smútku, bizarných rozmaroch a osobných tragédiách. Miestami chladne a racionálne, inokedy príjemným prežitím momentu tak vyjadrujem svoje emócie.“ (Peter Lančarič)

Petra Cepková (1979), druhá v poradí, predstaví autorský projekt fotografií s názvom „​Sú miesta, a miesta”. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14.11.2017 o 16.00 h. Výstava potrvá ​​do ​​11.12.2017.

Zdroj: Petra Cepková

„Sú miesta, a miesta… Tam, kde čas plynie inak, kde sme boli. Také sú miesta na mojich fotografiách. Miesta so svojou pamäťou, so svojím genius loci, miesta, kde sa odohrali banálne i vážne udalosti. Miesta prázdne. Miesta, ktoré mi ponúkajú nespočetné množstvo interpretácií. Hľadám v nich osobné príbehy, ktoré cez symboliku zobrazených predmetov a budov vyjadrujú môj vlastný strach z chýbajúceho. Ale zároveň z miesta, ktoré je tak veľmi preplnené emóciami, až sa stáva neznesiteľným, tak ako aj naša realita je občas neznesiteľná. Je to pre mňa príbeh o miestach, ale aj o ľuďoch – bez ľudí…“ (Petra Cepková)

Jozef Sedlák (1958) autorskou výstavou s názvom ​„​Transitus svetla” symbolicky uzavrie projekt 3/20. Vernisáž výstavy sa uskutoční 12.12.2017 o 16.00 h. Výstava potrvá​​ do ​​16.1.2018.

„Transitus svetla vychádza zo staršieho cyklu fotografií s názvom „O demokracii svetla…, o
literatúre svetla”. Nadväzuje na starší projekt z konca 80. rokov minulého storočia, realizovaný analógovou čiernobielou fotografiou, ktorý sa primárne dotýkal v tom čase nečakaných politických zmien, prebiehajúcich vo všetkých okolitých štátoch strednej Európy, nevynímajúc Slovensko. Súčasný koncept motívov a kompozícií rúk a svetla vychádza z čiernobielych analógových fotografií, ktoré sú multiplikované a manipulované postprodukčnou digitálnou technológiou na veľké formáty adjustované ako voľne visiace veľkoformátové tlače. Veľkoplošné digitálne fotografie symbolizujú technologický, filozofický a rovnako politický posun spoločnosti a média fotografie. Ruky sú tradične symbolom maximálnej odlišnosti a osobnej skúsenosti človeka. Znakovosť sa podriaďuje „putovaniu svetla“ od základných tvarov k mnohopočetným štruktúram a modifikáciám. Úsilie o odhalenie esencie konkrétnej ľudskej existencie dospieva k obrazom, v ktorých sa individuálne potláča a do popredia vystupuje všeobecná – univerzálna znakovosť a symbolika rúk a svetla.” (Jozef Sedlák)

Autor: Mgr. Peter Lančarič