Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach patrí podľa hodnotenia rankingu Worldwide Professional University Rankings RankPro 2015/2016 medzi 100 najlepších svetových univerzít.V rámci sveta sa umiestnila na 77. mieste, v rámci Európy obsadila 35. miesto. V hodnotení slovenských univerzít je v rebríčku prvá. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Mária Hrehová. Zo slovenských univerzít sa do hodnotenia zapojili aj Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave (vo svetovom rebríčku 176., v európskom 83.) a Technická univerzita v Košiciach (322. vo svete a 149. v Európe).

Čiastkovo boli hodnotené tri ukazovatele, a to Academic ranking, BC-Index ranking a Public ranking. „Academic ranking berie do úvahy kvalifikačnú štruktúru akademických zamestnancov celkovo a s prepočtom na počet študentov. BC-Index ranking analyzuje komunikatívnosť a informatívnosť univerzity navonok, zohľadňuje aj obsahovú kvalitu anglickej verzie web stránky. Public ranking sleduje národnú a medzinárodnú reputáciu univerzít spolu s ich umiestnením v iných národných a medzinárodných rankingoch,“ uviedla Hrehová.

V rámci RankPro 2015/2016 je na prvom mieste vo svete americká Harvardova univerzita a v Európe britská Univerzita v Oxforde.

Zdroj: TASR