17. november sa väčšine ľudí spája s nežnou revolúciou. Tento dátum, ktorý dnes oslavujeme ako Deň boja za slobodu je však zároveň Medzinárodným dňom študentstva. Stal sa ním na počesť udalostí, ktoré sa odohrali v Prahe v roku 1939. Pozri si epizódu zo série Slavné dny.