Posledné voľby do NR SR ukázali, že demokracia sa ľudom nedáva len tak, treba ich v nej vychovávať. Príkladom sú mladí ľudia, ktorých v školách nevychovávajú k narábaniu s demokraciou.Na základných školách občianska náuka, na stredných náuka o spoločnosti. Dva predmety, ktoré by mali mladých ľudí formovať, učiť kriticky myslieť a vytvárať si názor. Mladým chýba výchova k demokracii, ktorú by mali realizovať práve na vyššie spomínanom predmete.

Miesto toho sa tento predmet dostáva na okraj záujmu a odučí sa ako povinná jazda. Pritom mnoho študentov stredných škôl nepozná základné zložky štátu. Nevedia rozdiel medzi parlamentom a vládou, nepoznajú politické strany, ich idey a hodnoty. Ako sa potom vedia racionálne vo voľbách rozhodovať? To máte ako keby študenta vysokej školy päť rokov nič neučíte a pustíte ho na štátne skúšky. Ako to môže dopadnúť…

Presne tak ako 5. marca 2016. Ja sa pýtam, prečo si školy nepripomínajú 8. marec, ale to skôr vidím na školách tekvice v období amerického sviatku Halloween. Školstvo by sa malo zobudiť, začať vychovávať a učiť študentov myslieť tak, aby vedeli s hodnotami demokracie pracovať, pretože prostredníctvom demokracie môže byť vždy zvolený iný režim a cesta späť je ťažšia.