Mladý študent vysokej školy, ktorý ma za sebou bohaté skúsenosti v oblasti vedy. Precestoval vďaka svojmu výskumu mnoho krajín sveta, zúčastnil sa na rôznych súťažiach, kde povyhrával rôzne ceny. Aj keď mohol študovať na akejkoľvek univerzite v zahraničí, vybral si Slovensko.Aká bola vaša prvá súťaž? S akým výskumom ste išli súťažiť?

Moja prvá súťaž bola stredoškolská odborná činnosť, na ktorej som sa zúčastnil ako druhák. S vtedajším projektom Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty som to dotiahol až do amerického Houstonu v štáte Texas, kde sme mali možnosť nahliadnuť do spoločnosti NASA. V tejto práci sme sa snažili odstraňovať kontaminanty, ktoré predstavujú environmentálnu záťaž aj napriek tomu, že sa tieto látky už nepoužívajú.

Vďaka súťaži v americkom Houstone ste sa dostali do kresla prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý vás privítal vo svojom Prezidentskom paláci. Aké boli vaše pocity pri oznámení, že práve vy ste dostali ocenenie od prezidenta?

Zostal som veľmi milo prekvapený, keď mi zavolali z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a spýtali sa, či by som nemal chvíľku času na stretnutie s pánom prezidentom. V tej chvíli neviete, ako reagovať, musíte to predýchať, vstrebať, čo vám do mobilu vlastne povedali. Je to veľký pocit radosti, keď si niekto na tak vysokom poste všimne vašu prácu a vaše úspechy. Pri vstupe som bol spočiatku nervózny. Nakoniec som zistil, že s pánom prezidentom sa máme o čom rozprávať, keďže je otvorený každej téme o vede.

dominik juračka
Dominik Juračka u prezidenta Slovenskej republiky. Zdroj: archív D.J.

Prečo ste sa rozhodli práve pre chemickú školu? Boli vám chémia, vzorce, príklady a experimenty vždy blízke?

Som analytický typ človeka, veľa vecí skúmam a zaujíma ma, prečo je to tak, alebo čo by sa stalo, ak by to bolo inak. Ako každý druhý občan Slovenskej republiky som videl aspoň pár dielov CSI. Zaujalo ma to, no v konečnom dôsledku to vôbec nie je také, ako v televízii. Je to ešte lepšie! Chytilo ma to, medzi mnou a tým, čo robím, vznikla pevná chemická väzba.

Pamätáte si moment, kedy ste sa rozhodli pre Strednú odbornú školu v Bratislave? Predsa na Slovensku je veľký rozmach odborných škôl alebo gymnázií.

Ja som si podával dve prihlášky na stredné školy. Prvú prihlášku som si podal na hotelovú akadémiu, chcel som byť kuchár ako môj otec. Chcel som skúsiť aj chemickú školu vo Vlčom hrdle, kde som sa bol pozrieť na deň otvorených dverí. Chemická škola ma veľmi oslovila svojím prístupom, vybavením a aj správaním učiteľov. Na jednu školu ma prijali a na druhú nie. Bol to asi osud…V konečnom dôsledku to zariadil dobre, no nie?

Certifikát v súťaži mladých onkológov. Zdroj: archív D.J.

S vaším spolužiakom Mariánom Pevným ste sa počas štúdia na strednej odbornej škole umiestnili v celoslovenskej súťaži na 1. mieste s prácou pod názvom Vývoj a testovanie inovatívnej metódy stanovenia 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu. Ako ste k tomuto projektu prišli?

Túto otázku sa nás pýta každý. Oboch nás baví skúmať neobjavené. Celkovo na Strednej odbornej škole chemickej sú super pedagógovia, hlavne pán Ing. Zoltán Krascsenits, a teda nebol problém dostať sa k zaujímavým témam, opustiť typické školské prostredie a vyskúšať si prácu výskumníkov. Oboch nás zaujíma rakovina, pán profesor pracuje v prostredí, kde je v nepriamom kontakte s týmto ochorením. Náš projekt tak už na seba nedal dlho čakať. Projekt sa zaoberá neinvazívnou metódou, ktorá by mohla mať prínos v detekcii rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Vaša práca sa teda zaoberá diagnostikou hrubého čreva v konečníku, v súčasnej dobe sa ako tento druh rakoviny diagnostikuje na Slovensku?

Existuje celý rad metód, pričom každý má svoje plusy a mínusy. Diagnostika CRC je veľmi zložitá a v prvotnom štádiu takmer nemožná zistiť. V ďalších štádiách sa používa od vyšetrenia bidigitálne, „prstom“ cez kolonoskopiu až po detekciu rádiofarmakami. A liečba ako pri takmer všetkých typoch prebieha medikamentózne, od rôznych chemoterapeutík až po chirurgický zákrok.

Vy navrhujete úplne iný typ diagnostiky. Viete nám ju charakterizovať bližšie?

V našej práci sa venujeme sledovaniu hladiny 5-hydroxy-L-tryprofánu v telových tekutinách – v moči, ako potenciálnom markeri na detekciu karcinoidov. Ako prvé sme museli zistiť chromatografické vlastnosti našich cieľových látok, následne sme optimalizovali našu predpokladanú metódu. K dnešnému dňu sme schopní detegovať ich v kvapalných matriciach. V najbližších týždňoch bude metóda prevedená do podmienok moču.

Dominik Juračka vo vládnej agentúre. Zdroj: archív D.J.

Kedy sa bude dať vaša metóda diagnostiky rakoviny konečníka a hrubého čreva uplatniť v praxi?

Naša práca sa môže dostať do praxe až vtedy, keď budú hotové všetky testy a splnené všetky legislatívne, ako aj etické požiadavky na prácu, ktorej úlohou je predovšetkým pomáhať chorým pacientom. Presný termín sme si ešte nestanovili a ani stanoviť nemôžeme, pretože ako sa hovorí, „dvakrát meraj, raz rež“. Tak isto to aj u nás funguje, musíme všetko dvakrát kontrolovať. Oznámiť pacientovi chybnú diagnózu sa nám z každého hľadiska nezdá správne.

Na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave je relatívne ťažké sa dostať, keďže o túto univerzitu má záujem veľký počet študentov. Ako ste sa dostali vy na univerzitu? Pomohli vám sčasti aj vyhraté súťaže nielen na Slovensku, ale aj vo svete?

Pôvodne som rozmýšľal nad štúdiom v zahraničí. Povedal som si však, že tu mám priateľku, rodinu, kamarátov a tu som vyrastal. V hlave som si povedal, že sa budem snažiť pomáhať ľudom na Slovensku svojím zanietením vo vede. Ako som už spomínal, viackrát som vyhral cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. K tomu som priložil diplomy a certifikáty z rôznych súťaží. Bol som prijatý bez prijímacích skúšok. Tu by som chcel poradiť všetkým, ktorí nemajú silu v niečom pokračovať, netreba prestávať, treba napredovať, aj keď to ide pomaly. Robíte to pre seba a v budúcnosti za to budete odmenení.

DOMINIK JURAČKA sa narodil 14. augusta 1996 v Bratislave, kde aj momentálne žije. Zo základnej školy sa prehupol na Strednú odbornú chemickú školu v Bratislave, kde po čase zistil, že chémia je jeho život. Po absolvovaní viacerých súťaží, stáží sa dostal k prezidentovi Slovenskej republiky, Andrejovi Kiskovi. Precestoval rôzne krajiny, ako je Maďarsko, Nemecko, Amerika a Francúzsko. Momentálne je študentom prvého ročníka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.